Lite prat och mycket verkstad

Hos oss får du lära dig mental styrketräning med mycket omtanke och helhjärtat engagemang

“Jag gick i terapin ca 15 gånger för min panikångest och är mycket tacksam för den handledning jag fått. Veronika är proffesionell och pedagogisk, förstår och lyssnar men tycker inte synd om en. Med sin närvaro och humor har hon fått mig att förstå den onda cirkeln av undvikande och att vi tillsammans (och ensam) vågat utsätta mig för det som varit svårt.”

“Det har varit en ganska arbetsam resa men Veronika har på ett tydligt och konkret sätt fått mig att förstå vilka krafter som tankarna besitter och hur dessa kan länkas samman till stress och ångest. Jag har inte bara fått hjälp av Veronika med mina problem jag har även förstått hur och varför jag har dem, något som jag aldrig skulle klarat utan hjälp. Vi har dessutom ganska kul ibland!”

För privatpersoner

• Oro, fobi, panikångest, social fobi, tvång, sömnstörningar
• Stress och stressutlösta kroppsliga besvär
• Komma igång med en sundare livsstil,
• Beteendeförändringar för att etablera nya goda vanor.
• Krisreaktioner, hantering av akuta bekymmer

 

Så fungerar det

För företag

• Chefsstöd
• Enskilda behandlingar för medarbetare
• Organisationsutveckling, beteendeförändring på
   gruppnivå, aktiv beteendenormering, utveckling av
   beteenden som leder till bra resultat

Handlingsplan / Chefsstöd