KBT

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv BeteendeTerapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Vi fokuserar mest på här och nu och framåt, men givetvis har den personliga historien betydelse för hur inlärning av beteenden uppkommit. KBT ger oss möjlighet att utveckla ett mer funktionellt beteende som gör att vi kan leva ett vardagsliv som fungerar.

Vi på KBT Fokus arbetar

• Strukturerat och målinriktat

• Både terapeut och klient är aktiva

• Hemuppgifter efter varje träff

• Uppföljning och utvärdering för att se framgång