Företag

Chefsstöd

Vad innebär chefsstöd?

Du ska snabbt få hjälp av oss om det är akut. (kan vara uttryckning, telefon, mail eller på vår mottagning)

– När en specifik situation uppstår ex. jobbigt medarbetarsamtal.
– Att få hjälp med att organsiera (beteenden) i en omorganisation.
– Konflikter i en personalgrupp.

Företag

Vem ligger vaken om nätterna när en viktig medarbetare mår dåligt och inte fungerar ordentligt på jobbet? -Inte bara den drabbade medarbetaren själv, utan också chefen! KBT Fokus har därför utformat en effektiv metodik för att:

1. mycket snabbt sätta in åtgärder för att hjälpa en individ med hälsoproblem eller beteendeproblem (hela vårt team har alltid avsatta akuttider för sådana insatser åt våra kundföretag)

2. omgående träffa arbetsgivaren/chefen och avhjälpa dennes behov av information och vägledning. När Du som chef/arbetsgivare är bekymrad över någon anställds hälsa kan Du med fördel anlita KBT Fokus. Vi tar ett aktivt helhetsgrepp om medarbetarens hälsosituation och involverar arbetsplatsen så gott det går (med hänsyn, givetvis, till vad individen klarar och tillåter) för att förhindra/förkorta sjukskrivning och andra kostsamma komplikationer.

Vi jobbar med hela kedjan: Förebyggande – Aktiv behandling – Rehabilitering – Återfallsförebyggande Våra åtgärdsprogram inbegriper även arbetsplatsen och hemmet!